visit-phoowha 
logo-damrongdhama-ubon
lo


Poll

ระดับความพึงพอใจด้านบริการของ อบต.คำไฮใหญ่
 

Login

สมาชิกใหม่ กรุณาลงทะเบียนก่อนใช้งานขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม..!!

กิจกรรมที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2563

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ2563

งค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ นำโดย กองการศึกษาฯ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ2563 ณ วัดบ้านหนองหิน ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อคลิกที่นี่..
 

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษ ประจำปีงบประมาณ2563

งค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ นำโดย กองการศึกษาฯ จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษ ประจำปีงบประมาณ2563 ณ วัดบ้านหนองแล้ง ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อคลิกที่นี่..
 

วันปิยมหาราช ปี2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ร่วมกับอำเภอดอนมดแดง จัดงานวันปิยมหาราช ปี2563 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อคลิกที่นี่..
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รายงานขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาคำเจริญ เส้นซอยร่วมใจพัฒนา 2 รายละเอียดคลิกที่นี่ เอกสาร 1>>> เอกสาร 2>>>
  • รายงานขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน เส้นหนองหิน - นาขมิ้น รายละเอียดคลิกที่นี่ เอกสาร 1>>> เอกสาร 2>>>
อ่านต่อคลิกที่นี่..

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.คำไฮใหญ่ โทรศัพท์ 0-45-842-060

  • รายงานขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาคำเจริญ เส้นซอยร่วมใจพัฒนา 2 ปี 2562 รายละเอียดคลิกที่นี่ เอกสาร 1>>> เอกสาร 2>>>
  • รายงานขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน เส้นหนองหิน - นาขมิ้น ปี 2562 รายละเอียดคลิกที่นี่ เอกสาร 1>>> เอกสาร 2>>>

ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 1 บ้านคำไฮใหญ่ (สายทางซอยร่วมใจ 1 - สามแยกคอนกรีต)  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 2 บ้านคำอ้อ (สายทาง คำอ้อ-นามึน)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 4 บ้านคำไฮใหญ่ (สายทาง คำไฮใหญ่ - บ้านแดง)

ครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 4 บ้านคำไฮใหญ่ (สายทาง
หลัง
รร.บ้านคำไฮใหญ่-สามแยกดงปอ) 130,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 5 บ้านหนองหิน (สายทางห้วยหว้า - สามแยกไปนาขมิ้น)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 5 บ้านหนองหิน (สายทาง
โนนบ้านเก่า
) 26,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 5 บ้านหนองหิน (สายทาง ห้วยแดง) 60,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 6 บ้านหนองแล้ง (สายทาง หนองแล้ง - บ้านโนน)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 7 บ้านหนองแสง (สายทาง หนองแดง -หนองบก)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 8 บ้านนาคำเจริญ (สายทาง นาคำ - ดอนกลาง) 11,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 8 บ้านนาคำเจริญ (สายทาง ซอยร้านส้มตำยายทอง) 12,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 8 บ้านนาคำเจริญ (สายทาง นาโคก -ดงปอ) 77,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 8 บ้านนาคำเจริญ (สายทาง นาคำ - นาโคก ) 92,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 8 บ้านนาคำเจริญ (สายทาง หน้า รร.สีทอง - สามแยกนาโคก)96,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 8 บ้านนาคำเจริญ (สายทางซอยนายายพันไก่) 11,000

อ่านต่อคลิกที่นี่..

ประกาศ

กิจการสภา

ประกาศทั่วไป

อ่านต่อคลิกที่นี่..

m1

m2

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ2563

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ2563

งค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ นำโดย กองการศึกษาฯ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ2563 ณ วัดบ้านหนองหิน ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อคลิกที่นี่..

 

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษ ประจำปีงบประมาณ2563

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษ ประจำปีงบประมาณ2563

งค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ นำโดย กองการศึกษาฯ จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษ ประจำปีงบประมาณ2563 ณ วัดบ้านหนองแล้ง ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อคลิกที่นี่..

 

วันปิยมหาราช ปี2563

วันปิยมหาราช ปี2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ร่วมกับอำเภอดอนมดแดง จัดงานวันปิยมหาราช ปี2563 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อคลิกที่นี่..

 

โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ร่วมกับอำเภอดอนมดแดง โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดแสงสว่างวราราม หมู่ที่ 7 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อคลิกที่นี่..

 

อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จะดำเนินโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงเรียนปศุสัตว์อำเภอดอนมดแดง มาให้ความรู้แก่อาสาสมัคร ทั้ง18 คน ในวีนที่ 18 พฤษภาคม 2563
เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย

อ่านต่อคลิกที่นี่..

 

โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ร่วมกับอำเภอดอนมดแดง และหน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ประจำงบประมาณปี 2564 การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

อ่านต่อคลิกที่นี่..

 

ตู้ปันสุข องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่

ตู้ปันสุข องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ตู้ปันสุข ช่วยเหลือประชาชน

อ่านต่อคลิกที่นี่..

 

ตรวจสอบซ่อมไฟหมู่3 บ้านน้ำคำ ปี 2563

ตรวจสอบซ่อมไฟหมู่3 บ้านน้ำคำ ปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ส่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าและ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้อง บรรเทาสาธารณภัย และพนักงานขับรถบรรทุกอเนกประสงค์ ตรวจสอบซ่อมไฟหมู่3 บ้านน้ำคำ ปี 2563

อ่านต่อคลิกที่นี่..

 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่กำหนดการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2563 ณ กรมทหารพรานที่ 23 มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการสาธารณภัย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (IncidentCommand System : ICS) การควบคุมสั่งการการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

เพื่อให้การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านต่อคลิกที่นี่..

 

พิธีเปิดงานโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พิธีเปิดงานโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จัดทำโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย

อ่านต่อคลิกที่นี่..

 

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2563

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ชั้น 3 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

อ่านต่อคลิกที่นี่..

 

 palad

นายนิยม พระเมเด
นายก อบต.คำไฮใหญ่

นายพงศกร  ควรรู้ดี
ปลัด อบต.คำไฮใหญ่

sss 
e-plan
cmss-dla
e-laas
kortor
lpdi

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศวันนี้

Visitor

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday153
mod_vvisit_counterYesterday440
mod_vvisit_counterThis week2441
mod_vvisit_counterLast week2257
mod_vvisit_counterThis month1534
mod_vvisit_counterLast month15361
mod_vvisit_counterAll days1218349

We have: 20 guests online
Your IP: 35.153.39.7
 , 
Today: ธ.ค. 04, 2020
เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์