ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  Tel: 045-842060

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/01/2564
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
53
เดือนที่แล้ว
3,263
ปีนี้
37,112
ปีที่แล้ว
32,001
ทั้งหมด
87,460
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21

X ปิด
E-service-:- ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ เปิดให้บริผ่านระบบ E-service ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2566 
-:- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ที่ 675/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำคำไฮใหญ่ พ.ศ.2566 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 
-:- ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวขข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-:-  “ป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด” 
-:- มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา 
-:- รับโอย (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
-:- ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ 

กิจกรรมโครงการถนนสายวัฒนธรรม "นำสู่ทาน ศีล ภาวนาและการสงเคราะห์ "
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่1/2566
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลคำไฮใหญ่
โครงการอุบลเมืองสะอาด Big Cleaning Day ตำบลคำไฮใหญ่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (MOU) ประจำปี 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคำไฮใหญ่ เป็นเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
-:- โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (เส้นบ้านนายสนธิ์ ชาญจิตร) หมู่ที่ 3 บ้านน้ำคำ เป็นเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคำไฮใหญ่ เป็นเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
-:- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองหิน เป็นเงิน 158,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
-:- โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง (ซอยยายพัน - เชื่อมบ้านนาคำเจริญ) หมู่ที่ 10 บ้านหนองแสงนาอุดม เป็นเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นฟาร์มเห็ดแม่ใหญ่ทิง) หมู่ที่ 8 งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านแม่ใหญ่สุบรรณ – เชื่อมต่อบ้านคำอ้ หมู่ที่ 2) หมู่ที่ 7 งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านพ่อใหญ่บุญ - เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ บ้านน้ำคำ) หมู่ที่ ๗ งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 128,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นบ้านนายคำใบ - วัดคำอ้อ) หมู่ที่ ๒ งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  
ประกาศราคากลาง
-:- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1บ้านคำไฮใหญ่ เป็นเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
-:- โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (เส้นบ้านนายสนธิ์ ชาญจิตร) หมู่ที่ 3 บ้านน้ำคำ เป็นเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคำไฮใหญ่ เป็นเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
-:- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองหิน เป็นเงิน 158,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
-:- โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง (ซอยยายพัน - เชื่อมบ้านนาคำเจริญ) หมู่ที่ 10 บ้านหนองแสงนาอุดม เป็นเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นบ้านนายคำใบ - วัดคำอ้อ) หมู่ที่ ๒ งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านพ่อใหญ่บุญ - เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ บ้านน้ำคำ) หมู่ที่ ๗ งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 128,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านแม่ใหญ่สุบรรณ – เชื่อมต่อบ้านคำอ้ หมู่ที่ 2) หมู่ที่ 7 งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นฟาร์มเห็ดแม่ใหญ่ทิง) หมู่ที่ 8 งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  

  คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่
  ตลาดในพื้นที่
  -:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 
  -:- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  -:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  -:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของค์การบริหารส่วนตำบลตำไฮใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 
  -:- รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 
  -:- รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 


  ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กระบบแจ้งเตือนสาธารณภัยลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดอุบลราชธานีระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ