ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  Tel: 045-842060

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/01/2564
วันนี้
99
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,075
ปีนี้
16,893
ปีที่แล้ว
32,001
ทั้งหมด
67,241
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50

X ปิด
E-service-:- รับโอย (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
-:- ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิล (No Gift Policy) 
-:- สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด 
-:- ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ 
-:-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ 

ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้า ที่ชำรุดเสียหาย และติดตั้งใหม่ เพื่อบริการประชาชน ในการสัญจรไปมา ให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ บ้านหนองหิน หมู่ 5และ หมู่ 9
ร่วมกิจกรรมโครงการถนนสายวัฒนธรรม "นำสู่ทาน ศีล ภาวนาและการสงเคราะห์ " ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์รดนำ้้ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการ ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน)
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านนาคำเจริญ ตำบลคำไฮใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรม Big Cleanning Day ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ 
-:- โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน 
-:- โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ำ ฝ 33 เป็นห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 3 ห้อง 
-:- โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแล้ง หมู่ที่ 6 
-:- โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำไฮใหญ่ หมู่ที่ 8 
-:- โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองแล้ง 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคำไฮใหญ่ 
ประกาศราคากลาง
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างบ้านพ่อพั่ว) หมู่ที่ 5 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนางทองยุ่น-ดอนเจ้าปู่) หมู่ที่ 4 
-:- รายงานขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาคำเจริญ เส้นซอยร่วมใจพัฒนา 2 ปี 2562 
-:- รายงานขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาคำเจริญ เส้นซอยร่วมใจพัฒนา 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน เส้นหนองหิน - นาขมิ้น 
-:- รายงานขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน เส้นหนองหิน - นาขมิ้น ปี 2562 
-:- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมู่ที่1 บ้านคำไฮใหญ่ (สายทางซอยร่วมใจ1 - สามแยกคอนกรีต) 
-:- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 2 บ้านคำอ้อ (สายทาง คำอ้อ-นามึน) 
-:- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 4 บ้านคำไฮใหญ่ (สายทาง คำไฮใหญ่ - บ้านแดง) 

-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของค์การบริหารส่วนตำบลตำไฮใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดอุบลราชธานีระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ