ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  Tel: 045-842060

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/01/2564
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
2,917
เดือนที่แล้ว
3,381
ปีนี้
29,721
ปีที่แล้ว
32,001
ทั้งหมด
80,069
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศกำนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ปี 256627 ก.ค. 2566
2ประกาศกำนดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ปี 25664 ก.ค. 2566
3ประกาศกำนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ สอง ปี 256612 เม.ย. 2566
4ประกาศกำนดสมัยประชุมสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256613 ก.พ. 2566
5ประกาศกำนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ปี 25661 ก.พ. 2566
6ประกาศกำนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 วันที่ 28 ธ.ค. 256528 ธ.ค. 2565
7ประกาศกำนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 4 วันที่ 24 พ.ย. 256524 พ.ย. 2565
8ประกาศกำนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 วันที่ 26 ก.ย. 256529 ก.ย. 2565
9ประกาศกำนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 วันที่ 21 ก.ย. 256521 ก.ย. 2565
10ประกาศกำนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 วันที่ 29 สิงหาคม 256529 ส.ค. 2565
11ประกาศกำนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 วันที่ 19 ส.ค.256519 ส.ค. 2565
12ประกาศกำนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยทีี่ 3 วันที่ 5 ส.ค. 25655 ส.ค. 2565
13ประกาศกำนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยทีี่ 2 วันที่ 30 มิ.ย.. 256530 มิ.ย. 2565
14ประกาศกำนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยทีี่ 2 วันที่ 29 เม.ย. 256529 เม.ย. 2565
15ประกาศกำนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยทีี่ 2 วันที่ 25 เม.ย.256525 เม.ย. 2565
16ประกาศกำนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยทีี่ 1 วันที่ 28 ก.พ. 256528 ก.พ. 2565
17ประกาศกำนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยทีี่ 1 วันที่ 19 มกราคม 256519 ม.ค. 2565
18ประกาศกำนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยทีี่ 1 วันที่ 10 มกราคม 256510 ม.ค. 2565
19ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ. 25654 ม.ค. 2565
20ประกาศกำนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยทีี่ 1 วันที่ 4 มกราคม 25654 ม.ค. 2565

1 2   >>  >|