ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  Tel: 045-842060

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/01/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
3,021
เดือนที่แล้ว
3,381
ปีนี้
29,825
ปีที่แล้ว
32,001
ทั้งหมด
80,173
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-25666 ต.ค. 2563
2ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256415 ก.ย. 2563
3ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่2)13 ส.ค. 2563
4ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่1)25 ต.ค. 2562
5ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ (พ.ศ.2561-2564)19 เม.ย. 2562
6ประกาศ เรื่่องหลักเกณฑ์และเงื่่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ พ.ศ. 25623 เม.ย. 2562
7ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256225 ก.ย. 2561
8การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 14 เม.ย. 2561
9การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)29 ก.ย. 2560
10ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร29 ก.ย. 2560
11แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256229 ก.ย. 2560
12ให้ใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256027 ก.ย. 2560
13ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256127 ก.ย. 2560
14ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256225 ก.ย. 2560
15การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.256028 ส.ค. 2560
16การกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่26 เม.ย. 2559
17ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ พ.ศ.255220 ส.ค. 2552

1