ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  Tel: 045-842060

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/01/2564
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
3,021
เดือนที่แล้ว
3,381
ปีนี้
29,825
ปีที่แล้ว
32,001
ทั้งหมด
80,173
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256711 ก.ย. 2566
2การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.256217 ต.ค. 2565
3ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 ต.ค. 2563
4ข้อบัญญติ เรื่องกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25557 ส.ค. 2563
5ข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.25557 ส.ค. 2563
6ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พุทธศักราช 25627 ส.ค. 2563
7ข้อบัญญัติ เรื่อง ว่าด้วยตลาด พ.ศ.25557 ส.ค. 2563
8ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.25557 ส.ค. 2563
9ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256225 ก.ย. 2561

1