ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  Tel: 045-842060

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/01/2564
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
3,021
เดือนที่แล้ว
3,381
ปีนี้
29,825
ปีที่แล้ว
32,001
ทั้งหมด
80,173
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

ลำดับรายการวันที่
1รายการการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ สาม วันที่ 15 สิงหาคม 256615 ส.ค. 2566
2รายการการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ หนึ่ง วันที่ 24 กรกฎาคม 256624 ก.ค. 2566
3รายการการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ หนึ่ง วันที่ 11 กรกฎาคม 256611 ก.ค. 2566
4รายการการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ สอง วันที่ 26 เมษายน 256626 เม.ย. 2566
5รายการการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 256613 ก.พ. 2566
6รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ สี่ วันที่ 28 ธันวาคม 256528 ธ.ค. 2565
7รายการการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ สี่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 256524 พ.ย. 2565
8รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กันยายน 256526 ก.ย. 2565
9รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ สาม วันที่ 21 กันยายน 256521 ก.ย. 2565
10รายงานการประชุมสภาสมัยสามสัญ สมัยที่สาม วันที่ 29 สิงหาคม 256529 ส.ค. 2565
11รายงานการประชุมสภาสมัยที่ สาม วันที่ 19 สิงหาคม 256519 ส.ค. 2565
12รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ สาม วันที่ 5 สิงหาคม 25655 ส.ค. 2565
13รายการการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ สอง วันที่ 30 มิถุนายน 256530 มิ.ย. 2565
14รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 256529 เม.ย. 2565
15รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 256525 เม.ย. 2565
16รายงานการประชุมสภา สมัยที่ หนึ่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 256528 ก.พ. 2565
17รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 19 มกราคม 256519 ม.ค. 2565
18รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง วันที่ 10 มกราคม 256510 ม.ค. 2565
19รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 4 มกราคม 25654 ม.ค. 2565
20รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ สมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256328 ธ.ค. 2563

1 2   >>  >|