ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  Tel: 045-842060

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/01/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
3,021
เดือนที่แล้ว
3,381
ปีนี้
29,825
ปีที่แล้ว
32,001
ทั้งหมด
80,173
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรมมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน21 ต.ค. 2565
2การรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256427 ส.ค. 2564
3นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี25641 เม.ย. 2564
4มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25635 ต.ค. 2563
5ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน3 ต.ค. 2563
6รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 256330 ก.ย. 2563
7มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 25621 เม.ย. 2562
8มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 25621 ต.ค. 2561
9มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 25621 ต.ค. 2561
10มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 25621 ต.ค. 2561
11มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25621 ต.ค. 2561
12มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปี 25621 ต.ค. 2561
13มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 25613 ม.ค. 2561
14มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี 25613 ม.ค. 2561
15มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 25613 ม.ค. 2561
16มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 25613 ม.ค. 2561
17มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต ประจำปี 25613 ม.ค. 2561

1