ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  Tel: 045-842060

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/01/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
3,021
เดือนที่แล้ว
3,381
ปีนี้
29,825
ปีที่แล้ว
32,001
ทั้งหมด
80,173
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 15  สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ได้เปิดประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ สาม ครั้งที่ 1/2566  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติและพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 BTU(ราคารวมค่าติดตั้ง) ราคาเครืองละ 45,500.-บาท จำนวน 2 เครือง รวมเป็นเงิน 91,000.-บาท


 
15 สิงหาคม 2566