ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  Tel: 045-842060

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/01/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
3,021
เดือนที่แล้ว
3,381
ปีนี้
29,825
ปีที่แล้ว
32,001
ทั้งหมด
80,173
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

นางบรรทณา ทองเลิศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวพาชุดา เบญจพิชญ์
นักวิชาการศึกษา


นางชลาภรณ์ สว่างเนตร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางนภาพร ไชยะโอชะ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางดาว จันพิรักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางพุทธชาติ สำราญรื่น
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางเพ็ญศรี ภูแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางแพงศรี วงคำพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางวิลาศินีย์ สุขศาลา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสามเอมอร วิมลพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสุกรรณ จันทา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวยุพิน บำบัติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจีระนัน บำรุงไทย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางดวงใจ วรพิมรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายปฏิภาณ มงคล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวลักษณาวดี ไชยะโอชะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางวิชุดา รัชมาศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางวิไลภรณ์ เหล่าโก้ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอนุสรณ์ พุ่งสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก