ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  Tel: 045-842060

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/01/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
3,021
เดือนที่แล้ว
3,381
ปีนี้
29,825
ปีที่แล้ว
32,001
ทั้งหมด
80,173
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

นางสาวณัฐกานต์ วิภาคาร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกัลย์สุดา สัมพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวณฐวร สะอาดศรี
นักทรัพยากรบุคคล


นายธิติวุฒิ มะโนชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายเสริมศักดิ์ อักษรดี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวอมลวรรณ โถคทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุคนทิพย์ คณากรณ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายนิติรัฐ แสนทวีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายดนัย คะตะวงษ์
นักการภารโรง


นายบุลากร เฉลิมลาภ
พนักงานขับรถยนต์