ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  Tel: 045-842060

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/01/2564
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
2,917
เดือนที่แล้ว
3,381
ปีนี้
29,721
ปีที่แล้ว
32,001
ทั้งหมด
80,069
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

1
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th
08 สิงหาคม 2566

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวขข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th
25 กรกฎาคม 2566

 “ป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด”,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th
20 มิถุนายน 2566

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th
01 มิถุนายน 2566

รับโอย (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th
31 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th
24 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th
17 มีนาคม 2566

ประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิล (No Gift Policy),องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th
16 กุมภาพันธ์ 2566

สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th
06 กุมภาพันธ์ 2566

ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th
28 ธันวาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th
01 ธันวาคม 2565

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th
25 พฤศจิกายน 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th
08 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรื่่องหลักเกณฑ์และเงื่่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th

ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

 

                   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ พิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

                   เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย  ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 045842060 หรือช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารตำบลคำไฮใหญ่                   

01 กันยายน 2565

สื่อรณรงค์ที่ทำงานปลอดบุหรี่,องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่,khamhaiyai.go.th
04 กรกฎาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (95 รายการ)