ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  Tel: 045-842060

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/01/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
3,021
เดือนที่แล้ว
3,381
ปีนี้
29,825
ปีที่แล้ว
32,001
ทั้งหมด
80,173
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188
นายนรคิด อาทิเวช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่
โทร 089-8464138

นายปรีชา วรพิมพ์รัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่
โทร 087-8694675
นายวิจารณ์ เขียวขำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่
โทร 082-6975441

นางคำบาน รักวิจิตร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่
โทร 0942829935นายสายสิทธิ์ ไท้ทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่
โทร 0817903430

นางกาญจนา แก้วพรหม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 0963255118

นางบรรทณา บุญบัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร..0823003188
นางสาวณัฐกานต์ วิภาคาร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร.0984257993
นางปัทมาภา พิมพ์พันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.0933566474

นางปัทมาภา พิมพ์พันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.0981522708
นายเขมกร วังทะพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.0935364304