ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  Tel: 045-842060

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/01/2564
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
2,917
เดือนที่แล้ว
3,381
ปีนี้
29,721
ปีที่แล้ว
32,001
ทั้งหมด
80,069
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ชื่อเอกสาร : โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองหิน เป็นเงิน 158,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   [ 01 พฤษภาคม 2566 ]

รายละเอียดเอกสาร

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองหิน โดยวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร หรือจำนวนท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 116.00 ท่อ และก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14.00 บ่อ (ตามแบแปลนที่ อบต.คำไฮใหญ่กำหนด) เป็นเงิน 158,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)