ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  Tel: 045-842060

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/01/2564
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
2,917
เดือนที่แล้ว
3,381
ปีนี้
29,721
ปีที่แล้ว
32,001
ทั้งหมด
80,069
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ชื่อเอกสาร : โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง (ซอยยายพัน - เชื่อมบ้านนาคำเจริญ) หมู่ที่ 10 บ้านหนองแสงนาอุดม เป็นเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)   [ 01 พฤษภาคม 2566 ]

รายละเอียดเอกสาร

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง (ซอยยายพัน - เชื่อมบ้านนาคำเจริญ) หมู่ที่ 10 บ้านหนองแสงนาอุดม ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.คำไฮใหญ่กำหนด) เป็นเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)