ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  Tel: 045-842060

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/01/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
3,021
เดือนที่แล้ว
3,381
ปีนี้
29,825
ปีที่แล้ว
32,001
ทั้งหมด
80,173
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ชื่อเอกสาร : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านพ่อใหญ่บุญ - เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ บ้านน้ำคำ) หมู่ที่ ๗ งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 128,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)    [ 10 เมษายน 2566 ]

รายละเอียดเอกสาร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านพ่อใหญ่บุญ - เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ บ้านน้ำคำ) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแสง ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานถน-๒๐๕-๕๖ แผ่นที่ ๙)  งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 128,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)