ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  Tel: 045-842060

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/01/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
3,021
เดือนที่แล้ว
3,381
ปีนี้
29,825
ปีที่แล้ว
32,001
ทั้งหมด
80,173
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ชื่อเอกสาร : โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1บ้านคำไฮใหญ่ เป็นเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)   [ 01 พฤษภาคม 2566 ]

รายละเอียดเอกสาร

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1บ้านคำไฮใหญ่  โดยวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า 110.00 เมตร หรือจำนวนท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x  1.00 เมตร จำนวน 98 ท่อน และก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 12.00 บ่อ (ตามแบบแปลนที่ อบต.คำไฮใหญ่กำหนด) เป็นเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)