ประกาศเจตจำนงสุจริต ในวันที่ 27 เมษายน 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต ในวันที่ 27 เมษายน 2563