เกี่ยวกับเรา

font1 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่

เลขที่- หมู่ที่ 8 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

Tel: 045-842060

Website:http://www.khamhaiyai.go.th

E-Mail:

Facebook:http://www.facebook.com/